Termíny přijímacích zkoušek uvedené v nabídkách fakult níže se mohou vzhledem k mimořádným opatřením změnit. Sledujte proto prosím aktuální informace o termínech či podobě přijímaček na webu jednotlivých fakult a na www.upol.cz/prijimacky-koronavirus

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

Podívejte se, jaké studium nabízí CMTF, pracoviště UP s nejdelší tradicí.

CMTF (pdf)


Lékařská fakulta (LF)

Podívejte se, jaké studium nabízí LF, která výuku studentů zajišťuje společně s Fakultní nemocnicí Olomouc a spolupracuje s řadou specializovaných pracovišť v celé Evropě.

LF (pdf)


Filozofická fakulta (FF)

Podívejte se, jaké studium nabízí FF, největší fakulta UP s nejvíce možnostmi kombinace studia.

FF (pdf)


Přírodovědecká fakulta (PřF)

Podívejte se, jaké studium nabízí PřF s moderně vybavenými učebnami, laboratořemi, studovnou i dalším novým zázemím.

PřF Bc. (pdf) PřF Mgr. (pdf)


Pedagogická fakulta (PdF)

Podívejte se, jaké studium nabízí PdF, která vzdělává budoucí učitele v rámci moderních evropských vzdělávacích trendů.

PdF (pdf)


Fakulta tělesné kultury (FTK)

Podívejte se, jaké studium nabízí FTK, pracoviště s moderním zázemím, které se zaměřuje na pohyb člověka a zdravý životní styl.

FTK (pdf)


Právnická fakulta (PF)

Podívejte se, jaké studium nabízí PF, která klade důraz i na praktické formy výuky, například dovednostní učení, a v klinickém právnickém vzdělávání patří mezi špičku v Evropě.

PF (pdf)


Fakulta zdravotnických věd (FZV)

Podívejte se, jaké studium nabízí FZV, nejmladší fakulta UP, jejíž výuka se uskutečňuje v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc a na Teoretických ústavech LF UP.

FZV (pdf)


Nabídka studia všech fakult UP pohromadě