Den otevřených dveří

Sobota 20. ledna 2018

Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci je tradiční aktivitou určenou těm, kdo se chtějí dozvědět více o možnostech studia na olomoucké univerzitě. Využijte příležitosti prohlédnout si místo svého budoucího studia na vlastní oči a zjistit si informace z první ruky. Univerzita Palackého se na den otevřených dveří vždy dlouhodobě připravuje a snaží se poskytnout návštěvníkům kompletní informační servis. K tomu slouží především informační bloky, které se konají na každé fakultě. Zde zástupci vedení fakult poskytují informace o podmínkách studia, náležitostech elektronické přihlášky a přijímacím řízení. Jsou samozřejmě připraveni zodpovídat i veškeré dotazy. Na každé fakultě bude možné získat také propagační a informační materiály. Kromě informačních bloků připravují některé fakulty také zajímavý doprovodný program.

Tip: stáhněte si aplikaci ke Dnům otevřených dveří UP pro mobily s Androidem - s kompletním programem, jízdním řádem okružního autobusu a interaktivní mapou univerzitních budov.

Cyrilometodějská teologická fakulta

Den otevřených dveří se uskuteční v budově CMTF v Univerzitní ulici 22. Na studijním oddělení fakulty budou referentky poskytovat informace o studijních oborech a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením. Na fakultě se budou prezentovat například teologické obory (prezentace bible a hebrejštiny, řečtiny a latiny netradiční formou) a obory z oblasti sociální práce (workshop Sociální pracovník jako superhrdina) a sociální pedagogika. Uchazeči se od studentů a vyučujících dozvědí informace o praxích, studijní literatuře či adaptačním kurzu. Mohou si zkusit i přijímací řízení nanečisto a optat se na průběh ústní části přijímacích zkoušek.

Podrobnější informace na stránkách fakulty: Den otevřených dveří na CMTF, Informace o studiu na CMTF

Lékařská fakulta

Uchazeči se mohou informovat v prostorách Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP (Hněvotínská 3) v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Ve vestibulu ústavů budou zájemcům k dispozici informační a studijní materiály s možností odborné konzultace od 9 do 14 hodin.

Hlavní část programu se uskuteční ve Velké posluchárně za účasti zástupců a vedení fakulty (9:30 a 11:30). V rámci doprovodného programu si mohou návštěvníci pod vedením studentů vyzkoušet poskytnutí první pomoci a seznámit se s jejími základy, studenti Zubního lékařství zase předvedou správnou techniku péče o dutinu ústní.

Klinika zubního lékařství (Palackého 12) bude pro zájemce otevřená od 10:30, komentovaná prohlídka pak začne v 11 hodin přednáškou a posléze budou vytvořené 4 skupiny, které budou provedené po výukových prostorách.

Podrobnější informace na stránce fakulty.

Filozofická fakulta

V průběhu dne otevřených dveří se uskuteční 2 informační bloky se zástupci vedení fakulty na 2 místech:

  • Křížkovského 12 (místnost 2.03, 2. poschodí): 10:00–10:45, 11:30–12:15
  • třída Svobody 26 (aula 2.31, 2. poschodí): 10:00–10:45, 11:30–12:15

Informace o studijních programech, oborech, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám či uplatnění absolventů v praxi budou podávány na příslušných oborových katedrách, k dispozici budou i studijní referentky. Uchazeči si mohou zkusit testy předpokladů pro studium na FF nanečisto (Konvikt, Univerzitní 3, místnost AM: 9:00, 10:30, 11:00 a 13:30).

Více informací na stránce fakulty.

Přírodovědecká fakulta

Fakulta uvítá návštěvníky v hlavní budově na třídě 17. listopadu 12 a v Pevnosti poznání (třída 17. listopadu 7). Během 2 informativních bloků v aule v hlavní budově (od 9:00 a od 11:00) se zájemci dozvědí od zástupců fakulty informace o fakultě, podmínkách přijímacího řízení a možnostech uplatnění i zahraničních pobytů, na katedrách se mohou dotázat na podrobnosti k oborům, průběhu a náplni studia. Budou si moci prohlédnout učebny i specializované laboratoře.

U optiků se mohou těšit i na předvedení součástí teleskopu pro detekci kosmického záření či demonstraci činnosti částicové kamery. Geologové představí sbírky mineralogie, paleontologie a regionální geologie a zájemce provedou geoparkem. Geoinformatici (17. listopadu 50) předvedou drony pro fotografování krajiny a unikátní zařízení na sledování pohybu očí při práci s počítačem. S informatiky mohou uchazeči řešit algoritmické rébusy, projít si virtuálně budovu fakulty či se seznámit s balancujícím robotem z Lega.

Zájemci o nanotechnologie si mohou prohlédnout laboratoř nanotechnologií a podívat se na ukázky nanostruktur. Fyzici představí digitální obrazové analýzy či laboratoř pro atomovou a jadernou fyziku. Katedra rozvojových a environmentálních studií se pochlubí možností studia v zahraničí, například v Nové Kaledonii, Francouzské Guyaně, Izraeli, Bhútánu, JAR či Zambii.

Podrobněji na stránce fakulty.

Pedagogická fakulta

Den otevřených dveří se koná v hlavní budově Pedagogické fakulty UP (Žižkovo náměstí 5). Uchazeči mohou navštívit všechny ústavy, katedry a pracoviště fakulty včetně referentek studijního oddělení. Dozvědí se informace o studijních programech, uplatnění absolventů v praxi, podmínkách přijetí ke studiu, požadavcích na přijímací zkoušky, přípravných kurzech a možnostech mezifakultních studií. Rozmístění studijního oddělení a dalších pracovišť (ústavů, kateder, oddělení) bude zveřejněno při vchodu do areálu fakulty. Zhruba hodinový informační blok se uskuteční v auditoriu fakulty od 9:30. Od 11:00 do 12:00 si uchazeči mohou vyzkoušet nanečisto test studijních předpokladů v posluchárně N3 (přízemí). Setkat se půjde i se zástupci Centra podpory studentů se specifickými potřebami v posluchárně N12 (1. poschodí).

Například studenti katedry antropologie a zdravovědy představí simulace stáří, těhotenství či opilosti či nácvik první pomoci. Katedra českého jazyka bude prezentovat laboratoře a projektové aktivity Centra prevence rizikové virtuální komunikace.

Podrobněji na stránce fakulty.

Fakulta tělesné kultury

Den otevřených dveří se uskuteční v areálu FTK UP v Olomouci-Neředíně, konkrétně v Aplikačním centru BALUO (U Letiště 32). Uchazeči o studium se tam budou moci od zástupců kateder dozvědět veškeré informace k oborům. Hlavní informační blok se uskuteční v aule NA 401, budova NA (4. podlaží). V centru BALUO bude rovněž přichystán bohatý doprovodný program (analýza zatížení nohy při chůzi, měření absorpce kyslíku při pohybu, měření tělesného složení, eye tracker, chytré fitness, analýza chůze, běhu nebo výskoku či balanční hra Rovnováha s tučňáky). V hale se bude hrát florbal, basketbal, rugby na vozíku nebo boccia, v herně stolního tenisu ping pong, v Rekre hale bude přístupná lezecká stěna a velká trampolína.

Podrobněji na stránce fakulty.

Právnická fakulta

Na právnické fakultě (17. listopadu 8) uchazeči získají informace o nabízených studijních programech, obsahu studia oborů, požadavcích na přijetí, možnostech zahraničních studijních pobytů a stáží nebo uplatnění absolventů v praxi. Prohlédnou si zázemí fakulty a o zkušenosti a rady se s nimi podělí také studenti. Účastníci dne otevřených dveří se mohou těšit i na praktické ukázky výuky a bohatý program (budova A: metoda Street Law - od 9 a 11 hodin, simulované soudní jednání - od 9:30 a 11:30). Hlavní informační bloky se uskuteční v 10:00 a ve 12:00 v aule budovy B (každý cca 45 minut). V předsálí auly budou stánky studijního oddělení, spolků a zahraničního oddělení. Ve speciální Uchazečské kavárně si přijďte dát kávu nebo čaj se studenty.

Podrobněji na stránce fakulty.

Fakulta zdravotnických věd

V prostorách před malými posluchárnami Teoretických ústavů LF (Hněvotínská 3) budou poskytovány informace o studiu či podmínkách přijímacího řízení. Zájemci budou mít možnost navštívit pracoviště fakulty, např. specializované odborné učebny, v nichž se studenti zdravotnických oborů zdokonalují v péči o pacienta na lůžku a na speciálních figurínách. Hlavní část programu se uskuteční v Malé pravé posluchárně v 9:30, 10:30 a ve 12 hodin.

Informace na stránce fakulty.

Pevnost poznání

tř. 17. listopadu, areál Korunní pevnůstky, 9:00–18:00

Interaktivní muzeum vědy UP bude mít pro studenty maturitních ročníků otevřeno od 9:00 do 18:00 zdarma. Animátoři zájemce seznámí s tematickými expozicemi, na jejichž tvorbě se podíleli především odborníci z přírodovědecké fakulty. Chybět nebude ani projekce v digitálním planetáriu.

Podrobnější informace na www.pevnostpoznani.cz.

Knihovny na UP

Zaměstnanci poboček Knihovny UP budou připraveni se zájemcům věnovat a provést je knihovnou. Na DOD UP budou mít otevřeny Ústřední knihovna Zbrojnice (Biskupské nám. 1, 9–16 hodin), knihovna Britského centra (Křížkovského 8, 9–12 hodin) a knihovna lékařské fakulty (Hněvotínská 3, 9–14 hodin). Knihovní fond Zbrojnice pokrývá všechny fakulty UP, v knihovně Britského centra je soustředěno vše pro studium a výuku anglického jazyka, uchazeči se zde dozvědí i o možnosti vykonat mezinárodní zkoušky AJ Cambridge včetně přípravy zájemců. Knihovna lékařské fakulty bude zájemce informovat například o úvodních kurzech informační gramotnosti, seminářích pro orientaci v databázích a odborném knihovním fondu.

Více na: www.knihovna.upol.cz.

Koleje a menzy

I během lednového dne otevřených dveří mohou návštěvníci zjistit, jak to funguje na vysokoškolských kolejích a v menze. V tělocvičně na koleji B. Václavka budou od 9 do 14 hodin stánky s informacemi o bydlení na kolejích a o menze, spolku Udržitelný Palacký, Kolejní rady, Pevnosti poznání či Akademik sport centra a také fotokoutek. Akademik sport centrum uspořádá soutěž o bezplatnou registraci do fitness centra. V hlavní menze na 17. listopadu mohou od 11 do 14 hodin ochutnat oběd za studentské ceny. V nabídce bude dýňová polévka, boloňské špagety, vepřový guláš, cordon bleu, bezlepkové mexické rizoto a lívance s povidly a tvarohem (menu ke stažení)

Více na skm.upol.cz.

UPoint

Informační centrum a obchod UP (Dům U Černého psa, Horní náměstí 12) nabídne od 9 do 14 hodin tradiční i aktuální sortiment s 10% slevou pro všechny návštěvníky. Zájemci o studium na UP dostanou také horkou čokoládu zdarma. Připraveny budou rovněž informační materiály univerzity.

Více na: upoint.upol.cz.

Audiovizuální produkce

Přijďte se od 9 do 14 hodin podívat do útrob AV produkce univerzity, která se nachází ve Zbrojnici za oddělením komunikace (Biskupské nám. 1). Budete mít možnost vidět televizní studio a také vyzkoušet nejmodernější kamerovou a audio techniku, která se na univerzitě nachází.

Jízdní řád autobusu

sobota 20. ledna 2018

Hlavní nádraží (G) 8:50 10:10 11:45 13:05
Envelopa (zast. 11,13,20 směr Husova) PřF, PF, Pevnost poznání 8:55 10:15 11:50 13:10
tř. 17. listopadu (13,20 směr Komensk.) PřF, PdF, koleje a menza, FF1 8:56 10:16 11:51 13:11
Nám. Hrdinů (zast. 16,20 směr Tržnice) Klinika zubn. lékařství LF X 10:19 11:54 13:14
Tržnice (zast. 16,17 směr Smetanovy sady) FF2 9:01 10:22 11:57 13:17
Teoretické ústavy (zast. 21 Lékařská fakulta) LF, FZV 9:08 10:29 12:04 13:24
Neředín, krematorium (zast. 26 směr Topolany) FTK 9:15 10:36 12:11 13:31
           
Neředín, krematorium (zast. 26 směr Hlavní nádraží) FTK 9:30 11:05 12:25 13:50
Teoretické ústavy (zast. 21 Lékařská fakulta) LF, FZV 9:37 11:12 12:32 13:57
Tržnice (zast. 16,17 směr Nám. Hrdinů) FF2 9:44 11:19 12:39 14:04
Nám. Hrdinů (zast. 16,20,27 směr Nám. Hr.) Klinika zubn. lékařství LF X 11:22 12:42 14:07
tř. 17. listopadu (13,20 směr Envelopa) PřF, PdF, koleje a menza, FF1 9:49 11:25 12:45 14:10
Envelopa (zast. 11,13,20 směr Hl. nádraží) PřF, PF, Pevnost poznání 9:50 11:26 12:46 14:11
Hlavní nádraží (C) 9:55 11:31 12:51 14:16

Vysvětlivky:

FF - Filozofická fakulta: FF1 (Křížkovského, Univerzitní, Vodární), FF2 (tř. Svobody, Kateřinská)                    
LF - Lékařská fakulta (Hněvotínská 3)                    
PřF - Přírodovědecká fakulta (17. listopadu 12)                    
FTK - Fakulta tělesné kultury (tř. Míru 117)                    
FZV - Fakulta zdravotnických věd (Hněvotínská 3)                    
PdF - Pedagogická fakulta (Žižkovo nám. 5)                    
PF - Právnická fakulta (17. listopadu 8)                    
CMTF - Cyrilometodějská teologická fakulta (Univerzitní 22) - cca 10 minut z nám. Hrdinů nebo tř. 17. listopadu
V závorce je označení čísla linky MHD (autobusu či tramvaje), případně konkrétní označení stanoviště