Cyrilometodějská teologická fakulta

Den otevřených dveří se uskuteční v budově CMTF v Univerzitní ulici 22 od 9 do 14 hodin. Na studijním oddělení fakulty referentky poskytnou informace o studijních programech a přijímacím řízením. Na fakultě se budou prezentovat například teologické obory (prezentace bible a programu BibleWorks, tematická videa a zážitkové seznámení se základy řečtiny a hebrejštiny, informace o studiu v Izraeli) a Sociální pedagogika (pedagogové, studenti a absolventi zodpoví dotazy a vyzkoušet půjde přijímací řízení nanečisto). Uchazeči o obory Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce se mohou od 10 do 11 hodin seznámit s projektovým učením. Od 11 do 12 hodin se uskuteční informační blok Studuj humanitární práci! Uchazeči se od studentů a vyučujících dozvědí také informace o studijní literatuře, průběhu přijímacích zkoušek, praxích či uplatnění.

Podrobnější informace na stránkách fakulty: Den otevřených dveří na CMTF, Informace o studiu na CMTF