Filozofická fakulta

V průběhu dne otevřených dveří se uskuteční 2 informační bloky se zástupci vedení filozofické fakulty na Křížkovského 10, v místnosti 3.32 (2. poschodí):

  • 1. informační blok: 10:00–10:45
  • 2. informační blok: 11:30–12:15

Informace o studijních programech, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám či uplatnění absolventů v praxi budou podávány na příslušných oborových katedrách od 9 do 14 hodin. Studijní referentky budou k dispozici na informačních stáncích v každé budově fakulty a budou poskytovat informace o studijních programech, katedrách fakulty a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením.

Více informací na stránce fakulty.