Filozofická fakulta

V průběhu dne otevřených dveří se uskuteční tři informační bloky se zástupci vedení filozofické fakulty v budově Křížkovského 10, v místnosti 3.32 (2. poschodí):

1. informační blok: 9:30–10:15

2. informační blok: 11:00–11:45

3. informační blok: 12:30 - 13:15

Informace o studijních programech, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám či uplatnění absolventů v praxi budou podávány na příslušných oborových katedrách od 9 do 14 hodin. Studijní referentky budou k dispozici na informačních stáncích v každé budově fakulty a budou poskytovat informace o studijních programech, katedrách fakulty a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením.

Fakulta umožní zájemcům zkušební testování studijních předpokladů, uskuteční se v Uměleckém centru UP (Konvikt), Univerzitní 3, místnost AM od 9:00, 10:30, 12:00 a 13:00, délka trvání testu je 50 minut. K registraci je třeba se dostavit minimálně 15 minut před zahájením.

Více informací na stránce fakulty.

Adresy kateder FF UP