Lékařská fakulta

Den otevřených dveří se uskuteční od 9 do 14 hodin v prostorách Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP (Hněvotínská 3). Budova se nachází v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, je u ní bezplatně parkoviště (vjezd z ulice Hněvotínské nad hlavním vjezdem do Fakultní nemocnice).

Ve vestibulu Teoretických ústavů budou zájemcům k dispozici informační a studijní materiály s možností odborné konzultace. Hlavní informační bloky se budou konat od 9:30 a od 11:30 v tzv. Velké posluchárně za účasti vedení fakulty. V rámci doprovodného programu si mohou návštěvníci pod vedením studentů vyzkoušet poskytnutí první pomoci a správnou techniku péče o dutinu ústní.

V případě zájmu mohou účastníci navštívit Ústav lékařské biofyziky, Ústav normální anatomie (anatomické muzeum), Ústav lékařské chemie a biochemie, Ústav klinické a molekulární patologie, Ústav biologie, Ústav mikrobiologie, CENTESIMO (Centrum simulátorů, telemedicíny a praktických dovedností) a Klinika zubního lékařství (Palackého 12, vstup od 10:30, v 11:00 zahájení komentované prohlídky).

Podrobnější informace na stránce fakulty.