Lékařská fakulta

Fakulta otevře své dveře od 8 do 14 hodin v prostorách Teoretických ústavů (Hněvotínská 3) v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. K fakultě se lze dopravit MHD nebo lze využít bezplatně parkoviště (vjezd z Hněvotínské ul. nad hlavním vjezdem do FNOL).

Ve vestibulu Teoretických ústavů budou zájemcům k dispozici informační a studijní materiály s možností odborné konzultace. Hlavní informační bloky se uskuteční ve Velké posluchárně za účasti zástupců fakulty od 9:00 a od 11:00.

V rámci doprovodného programu si mohou návštěvníci pod vedením studentů vyzkoušet poskytnutí první pomoci a správnou techniku péče o dutinu ústní. V případě zájmu mohou účastníci navštívit ústavy lékařské biofyziky, normální anatomie (anatomické muzeum), lékařské chemie a biochemie, klinické a molekulární patologie, biologie, mikrobiologie, CENTESIMO (Centrum simulátorů, telemedicíny a praktických dovedností) a Kliniku zubního lékařství LF (Palackého 12), která bude přístupná od 9:00 do 14:00.

Více na stránce fakulty.