Pedagogická fakulta

Den otevřených dveří se koná v hlavní budově Pedagogické fakulty UP (Žižkovo náměstí 5) a v Uměleckém centru UP (Univerzitní 3–5) od 9 do 14 hodin. Uchazeči se dozvědí informace o studijních programech, uplatnění absolventů v praxi, podmínkách přijetí ke studiu, požadavcích na přijímací zkoušky, přípravných kurzech a možnostech mezifakultních studií.

Informační blok zástupců fakulty se koná od 9:30 v přízemí v auditoriu pedagogické fakulty.

Uchazeči si mohou také vyzkoušet psaní testů studijních předpokladů nanečisto v posluchárně N3 v přízemí fakulty od 11:00. Testy si studenti dle obdrženého klíče sami vyhodnotí.

Referentky studijního oddělení poskytnou informace o nabízených studijních programech pro akademický rok 2019/2020 a podstatné informace související s přijímacím řízením v posluchárně P6 v přízemí vpravo. V rámci dne otevřených dveří se představí také Centrum celoživotního vzdělávání a Centrum podpory studentů se specifickými potřebami. Uchazeči se mohou podívat i na prezentaci možností studia v zahraničí. Rozmístění studijního oddělení a dalších pracovišť bude zveřejněno při vchodu do areálu fakulty.

Kompletní program v PDF

Více na stránkách fakulty