Pedagogická fakulta

Den otevřených dveří se koná v hlavní budově Pedagogické fakulty UP (Žižkovo náměstí 5) a v dalších objektech fakulty od 9 do 14 hodin. Uchazeči se dozvědí informace o studijních programech, uplatnění absolventů v praxi, podmínkách přijetí ke studiu, požadavcích na přijímací zkoušky, přípravných kurzech a možnostech mezifakultních studií.

Informační blok proděkana pro studijní záležitosti a vedoucí studijního oddělení se koná od 9:30 a od 12:00 v přízemí v auditoriu fakulty. Uchazeči si mohou také vyzkoušet nanečisto test studijních předpokladů, a to v posluchárně N3 v přízemí fakulty od 11:00.

Referentky studijního oddělení poskytnou informace o nabízených studijních programech pro akademický rok 2019/2020 a podstatné informace související s přijímacím řízením v posluchárně P6 v přízemí vpravo.

Podrobněji na stránce fakulty.