Přírodovědecká fakulta

Fakulta uvítá návštěvníky od 9 do 14 hodin v hlavní budově na třídě 17. listopadu 12.

Během dvou informativních bloků v aule č. 2.001 v hlavní budově v 2. podlaží od 9:30 a od 11:30 se zájemci dozvědí informace o fakultě, přijímacím řízení, možnostech uplatnění i zahraničních pobytů, na katedrách se mohou dotázat na podrobnosti k náplni a průběhu studia. Budou si moci prohlédnout učebny i specializované laboratoře.

Katedra experimentální fyziky předvede laboratoř školních pokusů a laboratoř mechaniky a molekulové fyziky. Aplikovaná fyzika představí laboratoř pro atomovou a jadernou fyziku. Zájemci o nanotechnologie si mohou prohlédnout laboratoř nanotechnologií a podívat se na ukázky nanostruktur pomocí skenovacího elektronového mikroskopu. Specializovaná pracoviště představí i katedra optiky (např. laboratoř optometrie).

Geologové představí geofyzikální vybavení, sbírky mineralogie, paleontologie a regionální geologie a zájemce provedou geoparkem. Geoinformatici ukáží drony pro fotografování krajiny, s informatiky mohou uchazeči řešit algoritmické rébusy či si projít virtuálně budovu fakulty. Matematici zvou na ukázkovou hodinu zpracování dat (od 10 a od 12 hodin, učebna 5.001). K vidění bude i demonstrace činnosti částicové kamery. Spolek UP Crowd předvede chemické a fyzikální pokusy, například kreslící kyvadlo, vývoj kyslíku či model gravitace.

Podrobněji na stránce fakulty, viz též kompletní program v PDF.