Nabídka studia na UP pro akademický rok 2021/2022
(bakalářské, navazující magisterské a magisterské studium)

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

Podívejte se, jaké studium nabízí CMTF, pracoviště UP s nejdelší tradicí.

CMTF (pdf)


Lékařská fakulta (LF)

Podívejte se, jaké studium nabízí LF, která výuku studentů zajišťuje společně s Fakultní nemocnicí Olomouc a spolupracuje s řadou specializovaných pracovišť v celé Evropě.

LF (pdf)


Filozofická fakulta (FF)

Podívejte se, jaké studium nabízí FF, největší fakulta UP s nejvíce možnostmi kombinace studia.

FF (pdf)


Přírodovědecká fakulta (PřF)

Podívejte se, jaké studium nabízí PřF s moderně vybavenými učebnami, laboratořemi, studovnou i dalším novým zázemím.

PřF (pdf)


Pedagogická fakulta (PdF)

Podívejte se, jaké studium nabízí PdF, která vzdělává budoucí učitele v rámci moderních evropských vzdělávacích trendů.

PdF (pdf)


Fakulta tělesné kultury (FTK)

Podívejte se, jaké studium nabízí FTK, pracoviště s moderním zázemím, které se zaměřuje na pohyb člověka a zdravý životní styl.

FTK (pdf)


Právnická fakulta (PF)

Podívejte se, jaké studium nabízí PF, která klade důraz i na praktické formy výuky, například dovednostní učení, a v klinickém právnickém vzdělávání patří mezi špičku v Evropě.

PF (pdf)


Fakulta zdravotnických věd (FZV)

Podívejte se, jaké studium nabízí FZV, nejmladší fakulta UP, jejíž výuka se uskutečňuje v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc a na Teoretických ústavech LF UP.

FZV (pdf)


Podrobné a aktuální informace o studiu najdete od listopadu v katalogu studijních programů.

Termíny přijímacích zkoušek uvedené v nabídkách fakult se mohou vzhledem k mimořádným opatřením změnit. Aktuální informace najdete na webech jednotlivých fakult UP.