Studia

Jeśli chodzisz do szkoły średniej i zastanawiasz się nad dalszym kształceniem na uniwersytecie, mamy dla ciebie w ofercie kierunki studiów w wielu różnorodnych kombinacjach. Osiem wydziałów zapewnia wykształcenie w dziedzinach humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Studiować możesz też teologię, wychowanie fizyczne i sport. Szczegółowy wykaz wszystkich kierunków znajdziesz w katalogu. Wydziały umożliwiają równoczesne studiowanie większej liczby kierunków, w tym międzywydziałowo. Studiować można też stacjonarnie lub niestacjonarnie. Tym, którzy już ukończyli studia, ale są zainteresowani poszerzeniem wykształcenia, oferujemy kolejne kierunki studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia.

Studenti z Polski

Integralną częścią środowiska akademickiego są także studenci z Polski, którzy studiują na wszystkich ośmiu wydziałach uczelni. Większość z nich zwabiła swoim urokiem nie tylko atmosfera historycznego miasta uniwersyteckiego. Przyciągnęła ich również dostępność komunikacyjna i możliwość studiowania na tych samych warunkach co czescy studenci. Standardowy czas trwania studiów jest więc BEZPŁATNY (dotyczy kierunków w języku czeskim) i na dodatek polscy studenci mają prawo do dopłaty do zakwaterowania w wysokości 110 złotych miesięcznie. Oprócz tego w trakcie studiów możesz zdobyć inne stypendia. Dodając do tego genius loci Ołomuńca i międzynarodowe środowisko Uniwersytetu Palackiego, zrozumiałym staje się, dlaczego tak znacząca ilość polskich maturzystów decyduje na studia właśnie u nas. Dla polskich studentów przygotowaliśmy cały szereg kursów języka czeskiego.

Stopnie studiów

Studia licencjackie są przygotowaniem na studia uzupełniające magisterskie albo na wykonywanie zawodu. Czas trwania studiów wynosi od 3 do 4 lat. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata (bakalář, Bc.). Studia uzupełniające magisterskie są kontynuacją studiów licencjackich. Trwają od 2 do 3 lat. Absolwenci uzyskują tytuł magistra (magistr, Mgr.).

Studia magisterskie – nie są kontynuacją studiów licencjackich, ich czas trwania wynosi od 5 do 6 lat. Absolwenci zdobywają tytuł magistra (magistr, Mgr.), Dr med. (lekarze MUDr., stomatolodzy MDDr.).

Absolwenci z tytułem Mgr. mają następnie możliwość otwarcia przewodu doktorskiego i uzyskania tzw. małego doktoratu.

Studia doktorskie – skupiają się na działalności naukowej i badaniach, czas trwania studiów wynosi od 3 do 4 lat. Absolwenci zdobywają stopień Ph.D. (doktor).

Lista kierunków

Lista kierunków umożliwia wyszukiwanie kierunków studiów według alfabetu, wydziału, rodzaju, formy i długości studiów.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Uniwersytet Palackiego zapewnia wielką różnorodność kombinacji i form studiów, dając ci znaczne możliwości, jak samodzielnie organizować swoje studia. Forma studiów stacjonarnych jest najczęstszym trybem kształcenia się na szkołach wyższych. Wymaga osobistej obecności studentów na zajęciach. Studia niestacjonarne umożliwiają natomiast studiowanie na szkole wyższej na przykład przy pracy. Studenci chodzą na zajęcia rzadziej niż w przypadku studiów stacjonarnych, przy czym nauka przebiega zwykle w piątek albo sobotę. Poprzednio ta forma studiów była nazywana studiami zaocznymi.

Wymagania czasowe i wielość możliwości

Studia stacjonarne ogólnie dają ci o wiele większą swobodę w indywidualnym doborze kierunków. Podczas studiów stacjonarnych zajęcia mogą przebiegać w którykolwiek dzień pracy, do południa i po południu, a ich przeważająca część odbywa się w postaci wykładów, seminariów, kursów, praktyk, zajęć laboratoryjnych i innych. Studia niestacjonarne z drugiej strony wiążą się przede wszystkim z samodzielną nauką. Na Uniwersytecie Palackiego funkcjonuje tzw. system transferu punktów kredytowych, co oznacza, że każdy kierunek studiów czy każde seminaria są nagradzane konkretną liczbą punktów, które zdobędziesz po ich ukończeniu. Punkty kredytowe zatem zliczają się – kiedy na końcu roku osiągniesz ich wymaganą ilość, przechodzisz na następny rok.

Studia zagranicą

Studenci Uniwersytetu Palackiego mogą w trakcie studiów wyjechać na wymiany studenckie na europejskie uniwersytety (od 3 do 12 miesięcy) za pośrednictwem programu Erasmus+. Studia w Stanach Zjednoczonych zapewnia Program Merilla, taką samą możliwość oferują również programy CEEPUS, Study Abroad Program i inne.

Kursy (nie tylko) dla kandydatów