Přihlášky a termíny

Zelený přístup k životnímu prostředí volí i Univerzita Palackého. Proto na vás nečeká žádné složité papírování a posílání objemných obálek poštou. Vše většinou vyřídíte v teple domova přes internet – vyplněním elektronické přihlášky. Krátkou chvíli vám zabere ještě vyplnění stručné ankety mapující motivaci ke studiu. Pak už stačí jen zaplatit poplatek za přihlášku (či více přihlášek) a můžete čekat na dopis, kterým budete pozváni k přijímacím zkouškám. Předtím si ale zjistěte, z čeho budete přijímačky vlastně skládat. Ty se neliší jen fakulta od fakulty, ale jsou různé i v rámci jedné katedry.

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhají většinou od dubna do července. Pokud by vám to ale nevyšlo na první pokus, neváhejte podat odvolání, protože někdo, kdo se umístil před vámi, se nakonec může zapsat na jinou školu. Některé fakulty také vypisují dodatečně druhá kola přijímacích řízení, takže vstupní reparát můžete v případě nezdaru realizovat ještě v průběhu prázdnin. Jiné obory dokonce ani přijímačky nevyžadují. Informace o požadavcích na přijímací zkoušky najdete přehledně v katalogu oborů, kde se dozvíte i to, kolik uchazečů se v loňském roce hlásilo, a kolik z nich bylo přijato.

Jak se připravit?

Připravit se na přijímací zkoušky se můžete svou účastí na přípravných seminářích pro uchazeče o studium, které organizují některé fakulty a katedry. Týká se to zejména bakalářských studijních programů. Podmínky přijímacího řízení, termíny, poplatky a aktualizované informace o přijímacích zkouškách najdete na webových stránkách jednotlivých fakult:

Kde a jak se dozvědět více?

Pokud se budete chtít dozvědět o studiu u nás další informace, můžete navštívit náš stánek na veletrzích terciárního vzdělávání v Bratislavě a Nitře, Brně a v Praze. Další možností je si udělat výlet přímo do Olomouce na některý z našich dnů otevřených dveří. Doporučujeme vám také navštívit naše sociální sítě. Na nich se můžete zeptat na cokoli svých starších kolegů (Facebook, Twitter), prohlédnout si fotky univerzity (Tumblr) nebo zhlédnout stovky reportáží ze studentského života (YouTube). V neposlední řadě se pak můžete obrátit přímo na studijní referentky na jednotlivých fakultách.

Důležitá data do diáře

27.–28. září 2017

Gaudeamus Nitra

10.–12. října 2017

Akadémia Vapac Bratislava

1. listopadu 2017

Začátek podávání přihlášek ke studiu

31. října–3. listopadu 2017

Veletrh Gaudeamus, Brno

1. prosince 2017

Den otevřených dveří 2017

20. ledna 2018

Den otevřených dveří 2018

23.–25. ledna 2018

Veletrh Gaudeamus, Praha

28. 2. 2018 lhůta podání přihlášky pro všechny typy a formy Bc. a Mgr. studia oborů akreditovaných v českém jazyce
30. 4. 2018 lhůta podání přihlášky ke studiu v Bc. programu Sociální politika a sociální práce uskutečňovaném na CMTF UP
30. 4. 2018 lhůta podání přihlášky ke studiu v Ph.D. studijních programech na FF UP a Ph.D. studijních programech akreditovaných v českém jazyce na PřF UP
31. 5. 2018 lhůta podání přihlášky ke studiu v Ph.D. studijních programech akreditovaných v českém jazyce
31. 8. 2018 lhůta podání přihlášek ke studiu v Bc., Mgr. a Ph.D. studijních programech akreditovaných v cizích jazycích