Proč na UP?

Tradice a prestiž

Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v České republice, vzdělanost šíří od 16. století, konkrétně od roku 1573. Dnes tvoří olomouckou univerzitu osm fakult: Cyrilometodějská teologická fakulta, Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta,Fakulta tělesné kultury, Právnická fakulta a Fakulta zdravotnických věd. Na nich si můžeš vybírat z kvalitní nabídky bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů. Univerzitu v současnosti navštěvuje více než 23 000 posluchačů, což představuje pětinu obyvatel města Olomouce. 

Špičkový výzkum

Univerzita Palackého patří k tzv. research univerzitám, což znamená, že jejím primárním cílem je výzkum, vývoj a inovace. K tomu přispívají nejen kvalifikování vyučující a vědci, ale i studenti, které univerzita vede k tomu, aby se zapojovali do výzkumných záměrů a projektů. U většiny oborů tak můžeš získat i doktorský titul. Mezi špičkové obory z naší nabídky studijních oborů patří například experimentální medicína, nanotechnologie, optika, kinantropologie nebo experimentální fyzika. Velice dobrému jménu se ale těší také speciální pedagogika, fyzioterapie nebo politologie.

Obory na míru

Osm fakult Univerzity Palackého ti nabízí stovky studijních programů a možných oborových kombinací. V nabídce najdeš prakticky vše od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní, společenskovědní a uměnovědné až po přírodovědné a lékařské obory či zdravotnické vědy. Studovat můžeš v prezenční i kombinované formě, jeden i více oborů zároveň, a to i mezi různými fakultami. Důraz u nás klademe na výuku cizích jazyků, zahraniční studijní pobyty či praktickou výuku s profesionály v daném oboru, takže ve výsledku si můžeš udělat studium pestré jaksepatří.

Od stáží k podnikání

Pokud se stanete studenty Univerzity Palackého v Olomouci, můžete se těšit kromě studia na praktickou výuku, stáže, exkurze a u mnoha oborů na povinnou praxi. Mimo studijní plán můžete navštěvovat i další zajímavé přednášky a vzdělávací akce dle svého výběru. Zahraniční oddělení vám poradí, kam vyrazit na stáž nebo za studiem do zahraničí. Je záměrem univerzity, aby každý student vycestoval na zkušenou za hranice naší republiky alespoň jednou při svém studiu. Součástí univerzity je i Vědecko-technický park, který vám může usnadnit cestu za vašimi podnikatelskými cíli.

facebook fan page
fotogalerie UP

„Žij tak, jako bys měl zítra zemřít, studuj tak, jako bys měl žít věčně.“

Erasmus Rotterdamský

Mohlo by tě zajímat