Přihlášky a termíny

Zelený přístup k životnímu prostředí volí i Univerzita Palackého. Proto na vás nečeká žádné složité papírování a posílání objemných obálek poštou. Vše většinou vyřídíte v teple domova přes internet – vyplněním elektronické přihlášky. Krátkou chvíli vám zabere ještě vyplnění stručné ankety mapující motivaci ke studiu. Pak už stačí jen zaplatit poplatek za přihlášku (či více přihlášek) a můžete čekat na dopis, kterým budete pozváni k přijímacím zkouškám. Předtím si ale zjistěte, z čeho budete přijímačky vlastně skládat. Ty se neliší jen fakulta od fakulty, ale jsou různé i v rámci jedné katedry.

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhají většinou od dubna do července. Pokud by vám to ale nevyšlo na první pokus, neváhejte podat odvolání, protože někdo, kdo se umístil před vámi, se nakonec může zapsat na jinou školu. Některé fakulty také vypisují dodatečně druhá kola přijímacích řízení, takže vstupní reparát můžete v případě nezdaru realizovat ještě v průběhu prázdnin. Jiné obory dokonce ani přijímačky nevyžadují. Informace o požadavcích na přijímací zkoušky najdete přehledně v katalogu programů a oborů, kde se dozvíte i to, kolik uchazečů se v loňském roce hlásilo, a kolik z nich bylo přijato.

Pro uchazeče s předchozím zahraničním vzděláním

Pokud jste uchazečem o studium na Univerzitě Palackého v Olomouci a absolvoval/la jste své předchozí vzdělání v zahraničí (středoškolské/vysokoškolské), máte následující  možnosti, jak své předchozí zahraniční vzdělání doložit:

 • Posouzení splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání na zahraniční škole pro potřeby přijímacího řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci.
  Při posouzení nedochází ke srovnávání zahraničního vzdělávání s českou variantou. Tento zjednodušený postup posouzení slouží pouze pro potřeby přijímacího řízení na UP v daném akademickém roce (nelze uplatnit pro přijímací řízení na jiných VŠ nebo pro přijetí do zaměstnání).
  Středoškolské zahraniční vzdělání i vysokoškolské zahraniční vzdělání je posuzováno na UP.

 • Tzv. "nostrifikace" jedná se o časově náročnější proces uznávání zahraničního vzdělání (nebo jeho části) a kvalifikace jako rovnocenného se vzděláním získaným v České republice. Výsledný dokument, Osvědčení o nostrifikaci. Osvědčení lze uplatnit také pro přijímací řízení na jiných VŠ nebo pro přijetí do zaměstnání.
  Středoškolské zahraniční vzdělání se posuzuje na Krajských úřadech.
  Vysokoškolské zahraniční vzdělání
  je posuzováno na českých vysokých školách, kde je realizováno stejné nebo podobné studium, které jste na zahraniční vysoké škole absolvoval. Podrobné informace k nostrifikaci naleznete zde.

 • Pokud jste svépředchozí vzdělání absolvovali v Maďarsku, Německu, Polsku, Slovensku nebo Slovinsku nebo pokud jste držitelem Evropského Bakalaureátu (uchazeči ze SŠ), jsou vaše doklady dle mezinárodních závazků rovnocenné bez dalšího úředního postupu.
  Podrobné informace naleznete ZDE.

Jak se připravit?

Připravit se na přijímací zkoušky se můžete svou účastí na přípravných seminářích pro uchazeče o studium, které organizují některé fakulty a katedry. Týká se to zejména bakalářských studijních programů. Podmínky přijímacího řízení, termíny, poplatky a aktualizované informace o přijímacích zkouškách najdete na webových stránkách jednotlivých fakult:

Kde a jak se dozvědět více?

Pokud se budete chtít dozvědět o studiu u nás další informace, můžete navštívit náš stánek na veletrzích pomaturitního a vysokoškolského vzdělávání v Bratislavě a Nitře, Brně a v Praze. Další možností je si udělat výlet přímo do Olomouce na některý z našich dnů otevřených dveří. Doporučujeme vám také navštívit naše sociální sítě. Na nich se můžete zeptat na cokoli svých starších kolegů (Facebook, Instagram), prohlédnout si fotky univerzity (Tumblr) nebo zhlédnout stovky reportáží ze studentského života (YouTube). V neposlední řadě se pak můžete obrátit přímo na studijní referentky na jednotlivých fakultách.

Důležitá data do diáře

Dny otevřených dveří UP

 • 4. 12. 2020

Uzávěrky podání přihlášek ke studiu*

15. 3. 2020
pro studium většiny Bc., Mgr. a nMgr. studijních programů v češtině

31. 3. 2020
pro všechny Bc. a nMgr. programy FF akreditované v cizím jazyce

30. 4. 2020
pro bakalářské programy Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce na CMTF (1. kola)
pro doktorské studijní programy na FF a PřF

31. 5. 2020
pro doktorské studijní programy v češtině na PdF, FTK, CMTF, PřF (termín podávání přihlášek pro doktorské programy LF, FZV a PF bude upřesněn na webu těchto fakult)

15. 6. – 31. 7. 2020
pro bakalářské programy Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce na CMTF (2. kola)

31. 8. 2020
pro určité studijní programy v cizích jazycích (Bc. Mgr., nMgr., Ph.D., Th.D.)

* Nejaktuálnější informace o termínech najdete na webu dané fakulty.