Proč studovat na Univerzitě Palackého?

Osm fakult Univerzity Palackého vám nabízí stovky studijních programů a jejich možných kombinací. V nabídce najdete prakticky vše od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes oblasti humanitní, společenskovědní a uměnovědné až po přírodovědné a lékařské obory či zdravotnické vědy. Studovat můžete v prezenční i kombinované formě, jedno i více zaměření zároveň, a to i mezi různými fakultami. Důraz u nás klademe na výuku cizích jazyků, zahraniční studijní pobyty či praktickou výuku s profesionály v daném oboru. Studentům se specifickými potřebami poskytujeme profesionální pomoc a poradenství, univerzitní zařízení mají bezbariérový přístup.

Podrobnější informace o studijních programech, typech a formách studia a vzdělávání najdete na stránce Možnosti studia.

Tradice a prestiž

Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v České republice, vzdělanost šíří od 16. století, konkrétně od roku 1573. Dnes tvoří olomouckou univerzitu osm fakult: Cyrilometodějská teologická fakulta, Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné kultury, Právnická fakulta a Fakulta zdravotnických věd. Na nich si můžete vybírat z kvalitní nabídky bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů. Univerzitu v současnosti navštěvuje 22 000 posluchačů, což představuje pětinu obyvatel města Olomouce. 

Špičkový výzkum

Univerzita Palackého patří k tzv. research univerzitám, což znamená, že jejím primárním cílem je výzkum, vývoj a inovace. K tomu přispívají nejen kvalifikovaní vyučující a vědci, ale i studenti, které univerzita vede k tomu, aby se zapojovali do výzkumných záměrů a projektů. U většiny studií tak můžete získat i doktorský titul. Mezi špičku patří například experimentální medicína, nanotechnologie, optika, kinantropologie nebo experimentální fyzika. Velice dobrému jménu se těší také speciální pedagogika, fyzioterapie nebo politologie.

Od stáží k podnikání

Pokud se stanete studenty Univerzity Palackého v Olomouci, můžete se těšit kromě studia na praktickou výuku, stáže, exkurze a mnohdy i na povinnou praxi. Mimo studijní plán můžete navštěvovat i další zajímavé přednášky a vzdělávací akce dle svého výběru. Zahraniční oddělení vám poradí, kam vyrazit na stáž nebo za studiem do zahraničí. Je záměrem univerzity, aby každý student vycestoval na zkušenou za hranice naší republiky alespoň jednou při svém studiu. Součástí univerzity je i Vědeckotechnický park, který vám může usnadnit cestu za vašimi podnikatelskými cíli.

Uplatnění a kariéra

Vystudováním vysněného zaměření vaše cesta většinou nekončí, ale teprve začíná. A protože jsme si toho dobře vědomi, snažíme se, aby naši studenti už během studia získali všechny potřebné zkušenosti, které jim ulehčí vstup na trh práce. I proto si najde zaměstnání do jednoho roku od absolvování školy 93-99 % našich absolventů. Mezi ty nejúspěšnější patří budoucí medici, právníci, žurnalisté nebo učitelé. Navíc se můžeme pyšnit mnoha osobnostmi, které ve svých oborech nejen vynikly, ale staly se v nich naprostou špičkou. A pokud nevěříte, podívejte se na náš nový spot.

Připravíme vás už při studiu

Na univerzitě vám bude k dispozici naše Studentské kariérní centrum UP nebo asistenční servis pro handicapované studenty (Centrum podpory studentů se specifickými potřebami UP). Poradíme vám s životopisem či motivačním dopisem, provedeme vás školeními a kurzy a ve Vědeckotechnickém parku vám pomůžeme s vaším podnikatelským záměrem. Disponujeme propracovaným systémem stipendií (prospěchová, sociální či ubytovací). Zajímavé výzkumné záměry zase podporuje náš Nadační fond UP. Stáže a praxe ve firmách jsou na denním pořádku.

Ve spojení i po škole

Naše studenty se však snažíme náležitě podporovat i poté, co získají diplom a vykročí vstříc pracovním zkušenostem. Můžete se tak například zapojit do Klubu absolventů UP a získat (nejen) členskou kartu s mnoha výhodami a slevami. Pořádáme absolventské srazy či přednášky významných absolventů. Snažíme se, abyste byli i po studiích informováni o dění na své alma mater, a to prostřednictvím newsletteru, tištěného magazínu Žurnál UP či sociálních sítí. Naši studenti i absolventi mohou také využívat služeb univerzitního Informačního centra a obchodu UPoint.